Zážitkový seminář  "TANEC - CESTA K INTUICI" - Neděle 12.12.2021

 "Propojení rytmu,pohybu, těla i nitra" Pro zájem cvičenek VK studia i veřejnosti je seminář pravidelně  opakován. Je pro mne radostí být v intuici s Vámi. Ohlasy ze seminářů mne nabíjí energií pro Vás. Program, průběh semináře zašlu na požádání v příloze emailu. Registrace online, emailem - Věra

VOLNÝ, INSPIRATIVNÍ TANEC - každý čtvrtek 18:45

 VOLNÝ, INSPIRATIVNÍ TANEC  je přirozený pohybový projev na základě vnímání rytmu, hudby, pohybu a těla. Vše vychází z nitra, z nás. Nepotřebujeme složité krokové variace, ale svobodu pohybu s prožitkem a otevřeným srdcem. Z vlastní zkušenosti vím, jak inspirativní tanec je příznivý pro harmonii v nás a pomáhá odbourávat nežádoucí. Volné lekce jsou otevřeny pro vás, přijděte a vyzkoušejte .... 

TANEC je úžasný...

Učím tanec celý život a každá lekce je pro mne i příjemnou relaxací. Tanec je zcela přirozený, posilující, uklidňující, aktivační, relaxační, až éterický. Reaguji na všechny vaše podněty a vnímám Vás i Vaši energii. Tanec se správnou technikou a prožitkem harmonizuje pozitivně tělo, duši, mysl. Kreativita, představivost posilují sebevědomí, prožitek z vlastní umělecké činnosti. Nebojte se objevit své vrozené schopnosti. Tanec je dar, který máme všichni v sobě uložen. Pocit z krásného pohybu je nenahraditelný. Jsem vstřícná a tancem vás povedu..  Věra

Zařazuji v lekci úsek s jednoduchou baletní průpravou. Balet je základ techniky tance. Baletní průprava je velmi posilující,  srovnává tělo, posiluje pánev, koordinaci, je zárukou elegance pohybů a chůze. Krásná muzika je obohacující a podněcuje improvizaci, vnímání rytmu a kreativitu. Pracuji i s tancem vizuálním, který podporuje cestu i intuici. Kdo postupně zvládá techniku, rytmus, vnímá svůj pohyb a tělo zevnitř, má radost z pohybu, je schopen improvizace a užívá si ji. Pomohu odhalit vaše vrozené schopnosti, pokud je ještě zcela necítíte. Citát: "Každý, kdo pozná TANEC, spočine v Bohu."   D.B. Rúmí /1207- 1273/ perský básník, učenec, teolog, myslitel....